Wierzejki

“Wierzejki” Meat shop was established in 1991. The owners and founders are: Jan Zdanowski and Marek Zdanowski

The firm undertakes slaughtering, sorting and production of a wide range of meat, ready-to-cook foods and their sale. We hire more than 400 people and we are one of the biggest private establishments of its type in Podlasie. Our high quality products allow us to constantly gain new clientele nation wide as well as abroad.

Our products are sold to almost all known chains of wholesale trade in two states of Mazowsze and Lubelszczyzna.

“Wierzejki” has won a lot of awards for its high quality products. It has been announced the champion of the Agro-League ( Agro-Liga ) and awarded at the national championships called “The Polish Food Producer” ( Polski Producent Żywności). In the year 2003 our products were twice awarded in the competition “products of the best quality” organized by the Institute of Meat and Fat Industries in Warsaw.

At present a new production unit is under construction. It will consist of a slaughter house (slaughter of the cattle, horses, poultry as well as ostriches), a sorting-unit and a production unit for pork butcher’s meat and other ready-to-cook meat products (including a section of regional products made according to old traditional Polish technology).

The new unit is completely in accordance with the EU standards. While designing the unit, special care was taken keeping in mind production for export to western as well as eastern markets.

Being situated near the eastern – Polish border (about 60 km) has resulted in long term, stable trade contacts in Ukraine and Byelorussia.

Our firm is interested in purchase of high quality pork meat, which would increase the general level of meat in our products. At present “Wierzejki” has about 150 brand shops in Mazowsze and Lubelszczyzna (including  in Capitol: Warsaw).

Zakład Mięsny “Wierzejki” powstał w 1991 r. Jego założycielami i współwłaścicielami są:
Jan Zdanowski i Marek Zdanowski.

Firma zajmuje się ubojem, rozbiorem i produkcją szerokiego asortymentu mięsa oraz jego przetworów w postaci wędlin, wyrobów garmażeryjnych a także ich sprzedażą. Spółka jest jedną z największych firm prywatnych tego typu na Podlasiu, a wysoka jakość wyrobów pozwala jej na stałe pozyskiwanie nowych rynków zbytu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zakład Mięsny “Wierzejki” zdobył wiele cennych wyróżnień w konkursach premiujących przetwory najwyższej jakości. Został Mistrzem Agro-Ligi oraz laureatem Ogólnopolskiego Finału “Polski Producent Żywności”. Produkty z “Wierzejek” były wielokrotnie nagradzane w konkursach “Produkty najwyższej jakości w polskim przemyśle mięsnym”, organizowanym przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie. W 2006 roku nasz zakład został uhonorowany między innymi nagrodami “Gazele Biznesu” i “Orzeł Agrobiznesu”.

Firma WIERZEJKI świadczy szeroko pojęte usługi gastronomiczno – cateringowe dla klientów grupowych i indywidualnych. Proponowane usługi są wynikiem obserwacji rynku usług gastronomicznych i łączenia jego najlepszych tradycji z nowymi trendami kulinarnymi. Naszą domeną jest obsługa gastronomiczna pikników, targów, wydarzeń businessowych, kulturalnych, sportowych, imprez masowych, namiotów biesiadnych i różnorodnych bankietów.

Katalog wędliny Wierzejki

Katalog garmaż Wierzejki

Katalog mięsa Wierzejki

Leave a Reply